چه زمانی بفهمم سفر لازمم؟

فهمیدن این موضوع چندان سخت نیست البته باید به شرایط زندگی و خانوادگی خود توجه کنید یعنی مثلا باید در مورد رفتن به سفر با بقیه اعضای خانواده تبادل نظر کنید آنچه ما بررسی می کنیم به فرض هم نظری اعضای خانواده است در مقاله ای دیگر در مورد غیر هم نظرها گفتم

یعنی اگر شما به تنهایی زندگی می کنید و یا فرزند خانواده هستید که در مورد سفر مستقل هم عمل می کنید و یا همه با هم در یک گروه خانوادگی یا دوستانه هم نظر هستید اوکی؟؟؟

تصور کنید یک روز صبح از خواب بیدار می شوید به ساعت نگاه می کنید 7 صبح است و شما باید 8:30 در محل کارتان حاضر باشیدبا خود فکر می کنید که این چه عذابی است چه کار سختی چرا باید این همه زجر بکشیم تا کی باید این وضع ادامه داشته باشدخلاصه با هر زحمتی هست از جا بلند شده و آماده می شوید و راه می افتید در راه همه چیز به نظر بد بی نظم می اید همه بی توجه به قانون و حقوق یکدیگرند در محل کار مثل هرروز باید کارهایی را انجام دهید و مسئولیت هایی به عهده دارید که خواه ناخواه برای شما استرس به همراه دارد کار تمام می شود البته بعد از شونصد ساعت!!!!! اینجا یا می خواهید سریع خود را به خانه برسانید ( یعنی کسی یا چیزی در خانه دارید که با بودن در کنارش حالتان خوب است) ویا اصلا پیش خودتان فکر می کنید که چرا باید مدام بروم و فردا دوباره برگردم

در حالت اول یک روز یا حداقل چند ساعت به جایی بروید که کسی کنارتان نباشد و تلفن همراه و... همه را خاموش کنید خوب فکر کنید آیا شغلی که دارید همانی است که

همیشه به آن فکر می کردید و خودتان را در آن جایگاه می دیدید ؟؟؟

و اگر قرار باشد کار دیگری کار دیگری بکنید چه شغلی را انتخاب می کردید اینجا به توانایی و موقعیت فعلی توجه نداشته باشید و فقط بر خواسته قلبی خود متمر کز شوید

اگر شغل فعلی شما برای رسیدن به هدفی خاص است و برای کسب تجربه و سرمایه آن را انجام میدهید آیا آن هدف آنقدر ارزشمند است که بخاطرش حاضرید چه بکنید

خوب به اینها فکر کنید اگر با شغلتان مشکل دارید باید اساسی در مورد آن فکر کنید و اگر نه که خوشبختانه فقط کمی خسته هستید همین !!

در حالت دوم نیاز به چند ساعت فکر کردن هم ندارید شما سفر لازم شدید و باید چند یا چندین روز خود را از جایگاه فعلی و انتظاراتی که از شما می رود رها کنید

اما چند روز ؟؟؟؟؟؟

در مقالات دیگر به این سوال هاجواب دادیم؟

-چند روز سفر حالم را خوب می کند؟

- سفر به کجا حالم را خوب می کند؟

-هزینه منطقی سفر چقر است ؟

سعید گورانی

بهار 1402

ثبت دیدگاه
نظرات کاربران