فیلم نما جستجو در جزیره

فیلم جستجو در جزیره ساخته مهدیی صباغ زاده محصول 1369 می باشد

در نمایی از این فیلم کشتی یونانی و محوطه اطراف را در آن سالها نمایش می دهد خالی بودن محوطه و وضعیت سالم کشتی یونانی جالب توجه است

ببینید:

ثبت دیدگاه
نظرات کاربران