safar24.net tours tour-banner

مقاصد گردشگری

مرکز فروش اقساطی سفر

امکان پرداخت شرایطی و اقساطی در سفر بخیر فراهم شد.

لطفا جهت همسان سازی شرایط حتما تماس بگیرید 09120216889

در تاریخ ها و مبالغ اقساط بیشترین انعطاف را جهت اثبات حسن نیت خود خواهیم داشت


پرداخت چک مدت دار


همراه گرامی در صورتیکه دارای چک صیادی جدید هستید می توانید بخشی از هزینه سفر را به صورت اقساطی و شرایطی پرداخت کنید.


پرداخت قسطی بدون چک


آن دسته از عزیزانی که چک صیادی جدید ندارند با توجه به تاریخ سفرشان می توانند پرداخت ها را در چند مرحله انجام دهند

مشاهده تور ها و قیمت ها:

با کلیک بر روی عکس زیر می توانید قیمت  کلیه  تورها را تا دوهفته آینده مشاهده نمایید: