safar24.net tours tour-banner

مقاصد گردشگری

مرکز فروش اقساطی سفر


امکان پرداخت شرایطی و اقساطی در سفر بخیر فراهم شد.

لطفا جهت همسان سازی شرایط حتما تماس بگیرید 09120216889


پرداخت چک مدت دار


همراه گرامی در صورتیکه دارای چک صیادی جدید هستید می توانید بخشی از هزینه سفر را به صورت اقساطی و شرایطی پرداخت کنید.


پرداخت قسطی بدون چک


آن دسته از عزیزانی که چک صیادی جدید ندارند با توجه به تاریخ سفرشان می توانند پرداخت ها را در چند مرحله انجام دهند

مشاهده تور ها و قیمت ها: