تور ارمنستان

اطلاعات سفر

عنوان

تور ارمنستان

روزهای رفت

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان

زوج ها

افراد مجرد

جوانان(جامعه هدف)

محل اقامت

هتل

نوع پرواز

پرواز قابل استرداد(امکانات)

چارتر

پرواز بدون توقف

کلاس پرواز

بیزینس

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

خدمات

صبحانه

نوع تور

شهر و خرید

برنامه سفر

1

تور ارمنستان

جهت استعلام قیمت لطفا با شماره 02188482010

و در ساعت غیر اداری با شماره 09015482010 تماس بگیرید

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
9600000 تومان
9900000 تومان
9800000 تومان
7500000 تومان
900000 تومان

9800000 تومان
9900000 تومان
9400000 تومان
7500000 تومان
900000 تومان
بلا
3
B.B
9900000 تومان
10200000 تومان
9500000 تومان
7500000 تومان
900000 تومان
9900000 تومان
9500000 تومان
9300000 تومان
7500000 تومان
900000 تومان
9900000 تومان
10200000 تومان
9300000 تومان
7500000 تومان
900000 تومان
10300000 تومان
11100000 تومان
10100000 تومان
7500000 تومان
900000 تومان
10500000 تومان
10800000 تومان
11500000 تومان
7500000 تومان
900000 تومان
10600000 تومان
9800000 تومان
12500000 تومان
7500000 تومان
900000 تومان

10600000 تومان
11200000 تومان
11500000 تومان
7500000 تومان
900000 تومان
10800000 تومان
9800000 تومان
10400000 تومان
7500000 تومان
900000 تومان
10900000 تومان
9900000 تومان
11200000 تومان
7500000 تومان
900000 تومان
10800000 تومان
9900000 تومان
10400000 تومان
7500000 تومان
900000 تومان
11400000 تومان
9800000 تومان
10900000 تومان
7500000 تومان
900000 تومان
12400000 تومان
10800000 تومان
11800000 تومان
7500000 تومان
900000 تومان
15600000 تومان
15800000 تومان
17600000 تومان
7500000 تومان
900000 تومان
16200000 تومان
15800000 تومان
15400000 تومان
7500000 تومان
900000 تومان
16300000 تومان
15200000 تومان
15600000 تومان
7500000 تومان
900000 تومان
31500000 تومان
29800000 تومان
29600000 تومان
7500000 تومان
900000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

15600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

17600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

15400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15200000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

15600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

31500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

29800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

29600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

مشاوره و رزرو تور

مشاوره تلفنی

کارشناسان ما خوشحال می‌شوند که به هر سوال شما پاسخ دهند.

شماره تماس 02188482010 – ساعت 8:30 تا 18:30

رزرو تور

برای رزرو این تور اسم و شماره‌تان را ثبت کنید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس می‌گیرند.

captcha

اطلاعات آژانس

آدرس :

تهران، خیابان اسدآبادی، نبش سیزدهم، برج پرشیا، واحد24

شماره تماس : 02188482010
ایمیل : info@safar24.net

دیدگاه مسافران