آرامگاه خواجه اباصلت هروی مشهد

اباصلت هروی از دانشمندان و محدثین مشهور عصر خود بوده است.

گویند خواجه اباصلت هروی، هنگامی که حضرت رضا (ع) از راه نیشابور به مرو نزد مامون می رفتند،با سابقه انس و الفتی که به حضرت داشته،همراه ایشان شده و افتخار خدمتگذاری یافته است.

آرامگاه خواجه اباصلت هروی مشهد

آرامگاه خواجه اباصلت در 12 کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است و چنانچه امروزه معمول است از سال ها قبل گروهی برای تقرب به وی،وصیت می کرده اند که در اطراف آرامگاه خواجه اباصلت هروی دفن شوند.

آرامگاه خواجه اباصلت هروی مشهد

بنای اصلی بقعه چهار گوش به ابعاد 6/5 متر است و به وسیله چهار درگاه با خارج تماس دارد .دیوارهای داخلی گنبد آیینه کاری است و در زیر سقف دور تادور رسمی بندی دارد.مزار خواجه اباصلت هر سال زائرین و مسافرین تور مشهد بسیار زیادی را به خود جلب می کند،زیرا وی راوی شهادت حضرت رضا(ع) و خادم وی بوده است.