آرامگاه شیخ طبرسی مشهد

آرامگاه شیخ طبرسی مشهد یکی از بناهای تاریخی و مذهبی مشهد آرامگاه امین السلام شیخ طبرسی است که در وسط باغ رضوان،حد فاصل بین خیابان طبرسی و خیابان شیرازی قرار داشته است.

شیخ طبرسی از علمای نامدار شیعه در قرن ششم است که در فقه و تفسیر قران استاد بوده است و دارای یه تفسیر بر قران می باشد که مهمترین آنها مجمع البیان است.شیخ طبرسی از دانشمندان بزرگی چون شیخ طوسی و شیخ عبدالجبار رازی کسب فیض نموده و شاگردانی چون قطب الدین راوندی و ابن شهر آشوب داشته و با جارالله زمخشری هم عصر بوده است.وی در سال 548 هـ.ق در سبزوار وفات یافته و جنازه وی به محل فعلی که قبلا نام مقتل الرضا مشهور بوده است و بعدا قبرستان قتلگاه نامیده می شده انتقال یافته است.

آرامگاه شیخ طبرسی

aramgah sheikh tabarsi

شیخ طبرسی مشهد

در سال 1370 شمسی به خاطر تعریض خیابان و طرح فلکه حضرت،قبر این بزرگوار شیعه به وسط باغ رضوان انتقال یافت.این مکان قبلا به مغصل الرضا نیز مشهور بوده است،زیرا به روایتی حضرت رضا (ع) را در اینجا غسل داده اند.در سال های پیش از انقلاب نیز غسالخانه مشهد در این مکان قرار داشته است.یکی از جاذبه ها برای مسافرین و زائرین تور مشهد می باشد.