آیین غبار روبی حرم مطهر امام رضا(ع)

تمیز کردن داخل ضریح مطهر از زمان صفویه تشریفات خاصی داشته است.قبلا این مراسم سالی یکبار قبل از عید نوروز انجام می شد و بزرگترین روحانی وقت برای غبارروبی تشرف حاصل می کرد.

 

اکنون سالی چند بار این آیین غبارروبی حرم مطهر و محتویات داخل ضریح که اغلب نذورات است،به بیرون انتقال داده می شود.تنظیف ضریح مطهر اعم از غبارروبی و تعویض پوشش های بالای ضریح بیش از چهارصد سال است که به عهده خدام قدیمی و سرپرستان خدام می باشد.ضریح مطهر دارای فراش و خادم مخصوص است که جلو درب ضریح می ایستد و ناظر امور مربوطه می باشد.در این روز حرم قروق می شود و تولیت و همراهان با پوشیدن لباس سفید آماده مراسم می شوند.

روز موعود بر حسب دعوت،عالی ترین شخصیت های روحانی و دانشگاهی،ائمه جمعه،استاندار و ... پرد می آیند و مراسم با حضور اعضای کشیک روز که در برابر ضریح مطهر به صف ایستاده اند،اجرا می گردد.در ضریح توسط تولیت عظمی عظمی گشوده می شود و نذورات جهت حمل به خزانه در کیسه های مخصوص ریخته می شود.سپس غبارروبی آغاز می شود و درون ضریح با عطر و گلاب شستشو میگردد.

قاریان قران و مداحان اهل بیت با تلاوت آیات کریم و مداحی تا آخر مراسم با این جمع با شکوه همراهی می کنند.از جملهاین مراسم آیین ادای احترام و بوسیدن کلام الله مجید مستقر بر سنگ قبر مطهر می باشد.قران های مذکور باترتیب خاصی توسط تولیت عظمی از درون ضریح به بیرون منتقل می شود و بین حاضران و خدام دست به دست گردیده و نهایتا درون ضریح قرار می گیرد. در پایان مراسم توسط تولیت عظمی به هر یک از حاضران هدی ای ارزشمند شامل مقداری غبار داخل ضریح و نبات متبرک اهدا می شود.