با ماسك به راحتي سفر كنيم !

انجام سفر با رعایت دستورات بهداشتی

همه ما باشيوع ويروس كرونا روزهاي زيادي را در قرنطينه خانگي سپري كرديم .بخصوص ايام نوروز ٩٩كه خيلي ازما به دليل همه گيرترشدن اين ويروس درخانه مانديم و ازسفرهاي نوروزي اجتناب كرديم وحتي به ديد وبازديد و گشت وگذار درفضاهاي سبز هم نرفتيم .پس از شيوع كرونا بعضي ازخطوط هوايي تمام پروازهاي خودرامتوقف كردند وبرخي ديگر نيز فقط پروازهاي باري انجام دادند تاهم درامدي داشته باشند وهم زنجيره تامين كالاهاي ضروري برقرار بماند.باتوجه به اينكه كرونا پديده اي جديد است و اطلاعات دقيق وكامل درباره سرايت ان بين مسافران هواپيما دردسترس نيست ولي ميتوان گفت پيش ازاين نيز درباره شيوع ساير بيماريهاي تنفسي درهواپيما تحقيقاتي شده است. بسياري افرادفكرميكنند نشستن وماندن درفضاي بسته مانند هواپيما موجب انتقال ويروس ميشود ولي سرمهندس شركت هوافضاي ايرباس نظر ديگري ارائه داده است .بنا به گفته ژان بريس دومون طراحي هواپيماهاي مدرن به گونه اي است كه هواي داخل هواپيما همواره پاك است واز نظر علم رياضي هر دوسه دقيقه يكبار هواي پاك تجديد ميشود.يعني ميتوان گفت درهرساعت كه در هواپيما نشسته ايم بيست الي سي مرتبه هواي پيرامون ما درداخل هواپيما كاملا عوض ميشود .او ميگويد جريان هواي داخل هواپيما به گونه اي است كه خطر عفونت وابتلا راپايين مي اورد .اين روزها اخبار ضدو نقيضي از رسانه ها درباره ابتلا به كرونا ميشنويم .برخي ميگويند  ويروس با گرما ازبين ميرود و اين ويروس درهوا معلق است يااينكه ازطريق خوردن نيز منتشر ميشود ولي درحال حاضر محققان نتوانسته اند قطعيت هيچكدام از اينها رابه اثبات برسانند چراكه همه اين نظريات كاملا نسبي است .تنها اينكه اين ويروس از طريق دست الوده منتشرميگردد و استفاده ازماسك كه بسيار نقش مهمي در عدم انتقال ان دارد.خيلي ها پرهيز ازسفر را امر مهم در انتشار كرونا ميدانند وآن را منع ميكنند ولي به عقيده من وقتي كه همه ما درحال انجام كارهاي روزمره خودبا رعايت توصيه هاي بهداشتي هستيم ميتوانيم باخيال اسوده وبااستفاده ازماسك سوار هواپيما شويم وبه سفرهاي تابستاني برويم البته بر طبق دستورالعمل جدید بعد از انجام هر پرواز تمای کابین هواپیما ضد عفونی می شود  و از طرفی نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی در هتل ها بسیار دقیق انجام می شود خصوصا در جزیره کیش بدلیل کم بودن تعداد هتل ها و دسترسی سریع به همه جای جزیره نظارت و عمل به دستورات بهداشتی دقسق تر و بیشتر است شاهد این امر تحقیقات میدانی ما است و همچنین عزیزانی که در این مدت به جزیره زیبای کیش سفر کردند این موضوع را تایید می کنند..بدرستيكه بايد تا مدتها بااين ويروس زندگي كنيم.