جاذبه هاي لیسبون

قلعه مورس ها در ليسبون پرتغال

كشور پرتغال كشوري كوچك در قاره اروپاست كه در حاشيه غربي شبه جزيره ايبري كه پايين ترين بخش جنوب غربي اروپاست واقع شده است . اين سرزمين را ميتوان امتداد فلات مرتفع مركزي كشور اسپانيا دانست كه هرچقدر به طرف دريا پيش رويم از ارتفاع آن كاسته ميشود . سواحل غربي و جنوبي آن را نيز اقيانوس اطلس فرا گرفته و در سمت شرقي آن كشور اسپانيا قرار دارد. كشور پرتغال و پايتخت آن ليسون با وجود اينكه در اروپا واقع شده مقصد ارزان و مناسبي براي سفرهاي گردشگري ميباشد و بازديد از جاذبه هاي تاريخي آن خالي از لطف نيست . يكي از اين مقاصد تاريخي و قديمي قلعه مورس ها نام دارد. اين قلعه دو بالاي يك تپه مرتفع و بالاي شهر سنترا قرار دارد و از زيباترين قلعه هاي شهر ليسبون محسوب ميگردد و حدودا كمتر از ٣٠ كيلومتر از شهر فاصله دارد . علت نامگذاري اين قلعه اين است كه در قرن هشتم ميلادي توسط مورس ها بنا گرديده است. بعدها اين قلعه بوسيله مسيحيان آن زمان اشغال گرديد. كليساي داخل اين قلعه نيز در سالهاي خيلي دور در اثر زلزله دچار آسيب جدي گرديد و در نهايت رها شده و مجددا در اواسط قرمن نوزدهم ميلادي مورد اندكي بازسازي قرار گرفت. اين قلعه از يك خط دو جداره از ديوارهاي نظامي تشكيل شده است كه برفراز زمين گرانيتي از محوطه جنگل سرگردان قرار دارد و اطراف آن با پوشش گياهي زيبايي احاطه شده است.

سفر بخیر