رتبه گذرنامه ايراني در جهان

ارزیابی گذرنامه های کشورهای مختلف جهان

رتبه گذرنامه ايراني درجهان!بدون شك اولين ولازمترين مدرك براي سفرهاي خارجي داشتن گذرنامه است وتقريبا همه ما پس از شناسنامه نيازبه داشتن آن داريم.گذرنامه يا پاسپورت نشان دهنده قدرت ما براي سفربه كشورهاي ديگردنياست وبه عبارتي اعتبار كشورمحل اقامت مارا درميان سايركشورهاي ديگر مشخص ميكند.امروزه وبسايتي به نام passportindex.org راه اندازي شده كه در ان بصورت مداوم رتبه گذرنامه هاي كشورهاي مختلف جهان بروزرساني ميشود .معيارتنظيم اين ارزيابي نيز تعدادكشورهايي است كه دارنده هر گذرنامه بدون اخذ رواديد ياويزا ميتواند به انها سفركند .طبق اخرين بروزرساني اين سايت كشورهاي نيوزلند وژاپن در رتبه نخست قراردارند .ولي خبر بد اينكه اخيرا رتبه گذرنامه ايران وبه عبارتي قدرت اين گذرنامه بسيار پايين امده وپنجمين رتبه اخر گذرنامه هاي جهان معرفي شده است .به ترتيب كشورهاي يمن ،سومالي ،سوريه ،افغانستان وعراق درجدول قرار گرفته اند .ميتوان گفت درميان ١٩٩كشورجهان گذرنامه ايراني در رتبه ١٩٤قراردارد واين درحالي است كه درسال گذشته ميلادي ايران در رتبه ١٠١قرارداشته است ودر طي يكسال گذشته اعتبار ان به حدقابل توجهي سقوط كرده است.طبق اخرين  رتبه بندي سايت ايندكس دارنده گذرنامه ايراني فقط ميتواند بدون داشتن ويزا به كشورهاي تركيه وميكرونزي وهائيتي سفركند وسفر به هند وساحل عاج نيز باداشتن ويزاي الكترونيك امكان دارد.به اميد روزي كه جايگاه گذرنامه كشورمان درصدر كشورهاي ديگر دنيا باشد.

سفر بخیر