سفربه كيش درروزهاي كرونايي خالي از لطف نيست !

تمام نکات و دستورات بهداشتی در تورهای کیش به دقت رعایت می شود

مدتي است كه همه ما بخاطر انتشار ويروس كرونا درخانه مانديم .طبق امار واطلاعات موجود هيچ تاريخ مشخصي درباره كشف واكسن كرونا وجودندارد وبه گفته اي بايد با اين ويروس كنار آمد وزندگي كرد .بسياري ازما دراين روزها بدنبال يك مسافرت آرامش بخش وجذاب هستيم .يكي ازبهترين گزينه ها براي سفر دراين ايام ، سفربه جزيره كيش است .باتوجه به بسته بودن بسياري از پروازهاي خارجي وافزايش نرخ ارز درتابستان امسال امكان رزورتورهاي خارجي مانند سالهاي قبل براي علاقمندان مهيا نيست .ولي ميتوان گفت اين جزيره  هميشه زيبا نيز دست كمي از تورهاي خارجي ندارد.هواي پاك وامنيت وآرامش حاكم درجزيره ميتواند تحولي مثبت درحال وهواي همه ايجادكند اما انچه كه باعث نگراني افراد ازسفر ميشود وجود كروناست كه باتوجه به جمعيت اندك بوميان اين جزيره  ورعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي توسط هتلها ،تاكسي ها واماكن گردشگري وتفريحات دريايي ونيزرستورانها ميتوان باخيال اسوده چمدان بست وبه اين ابهاي نيلگون سفركرد .بهتراست براي محافظت بيشتر قبل از سفر به اين توصيه هاي ساده عمل كنيد:-چندين ماسك براي خود وهمراهان تهيه فرماييد . اگرچه تمامي هتلها موظف به ضدعفوني اتاقها قبل ازورود مسافر به اتاق ميباشند ولي بهتر است مقداري محلول ضدعفوني كننده دست وسطوح همراه داشته باشيد. رعايت فاصله گذاري اجتماعي را در مراكز خريد واماكن عمومي  البته با توجه به  وسعت اماکن آنها در کیش امری ساده است که حتما به آن توجه فرمایید .

سفر بخیر