شاتل

شاتل در جزيره كيش

همانطور كه ميدانيد يكي از محبوب ترين نقاط تفريحي و گردشگردي در ايران جزيره زيباي كيش است .يكي از علل اين محبوبيت داشتن تفريحات متنوع آبي و دريايي است كه پاراسل يكي از آنهاست . پاراسل نوعي تفريح ورزشي آبي است كه توسط يك چتر رنگارنگ ، يك قايق موتوري و طناب انجام ميشود. اين تفريحي دريايي ورزشي براي اشخاصي كه ميخواهند از سفر به كيش لحظات پرهيجاني را براي خود و اطرافيان رقم بزنند گزينه مناسبي است. بعد از سوارشدن به قايق موتوري توسط يك طناب به بالا كشيده ميشويد و به تدريج به حالت پرواز در مي آييد و به اين ترتيب با سرعتي كه قايق موتوري دارد اوج گرفته و حس لذت پرواز را بر روي آبهاي نيلگون خليج فارس تجربه ميكنيد. وقتي به بالاترين حد ارتفاع رسيديد ميتوانيد با ديد كامل همه جاي جزيره كيش را به سهولت مشاهده نماييد . در هنگام سوار شدن به پاراسل علاوه بر پوشيدن لباس ايمني مخصوص با توجه به ميزان وزن گردشگران كه توسط ناخداي قايق موتوري سنجيده ميشود دسته بندي افراد براي استفاده از پاراسل انجام ميشود و به گروههاي يك نفره ، دو نفره و سه نفره تقسيم ميگردند. علت اين سنجش وزن ايجاد تعادل تا امنيت بيشتري حاصل گردد و خطري متوجه گردشگران نشود. همچنين براي ثبت لحظات خاطره انگيز در ارتفاع ١٥٠ متري آسمان عكسهاي با كيفيتي از شما گرفته ميشود كه پس از اتمام پاراسل به گردشگران تقديم ميشود . نكته حائز اهميت اين است كه افراد سنگين وزن ميبايست با افراد سبك وزن سوار شوند و افراد زير ١٦ سال و بالاي ٦٠ سال مجاز به استفاده از پاراسل نمي باشند .