قوانين حمل حيوان خانگي در مسافرت هوايي

يكي از آمارهاي شگفت آور در سفرهاي هوايي پرواز ميليونها حيوان خانگي است

. اگر ميخواهيد حيوان خانگي خود را باخود همسفر كنيد بهتر است براي او هم مدارك  مورد نياز آماده نماييد . زيرا حمل حيوانات خانگي با خطوط هوايي بين المللي مستلزم داشتن كارتي بنام ميكروفيپ است . اين كارت يك كارت الكترونيكي است كه نشانگر سلامت حيوان و انجام واكسيناسيون  حيوان محسوب ميگردد. در واقع شما با دريافت كارت ميكروفيپ يك كد پانزده رقمي دريافت ميكنيد كه در همه فرودگاهها از آن بعنوان گواهي سلامت حيوان استفاده ميشود . حال يكي از سوالات متداول كه بنا بر مقررات حمل حيوان خانگي پرسيده ميشود سن حيوان است . سن حيوان همراه شما بايد حداقل پانزده هفته باشد تا بتواند مسافرت كند. يكي از مواردي كه بايد در نظر گرفته شود تهيه محفظه مناسب با اندازه و نوع و نژاد حيوان خانگي است كه ميبايست مطابق قوانين IATA باشد . براي اينكه در حين انجام سفر اين محفظه براي شما قابل شناسايي باشد بهتر است نام و آدرس خود را بر روي محفظه يادداشت نماييد و يك شماره تلفن جهت ضرورت قيد كنيد . همچنين روي يك برچسب نام حيوان و يك عكس واضح از او نوشه و روي محفظه بچسبانيد . براي حمل و نقل راحت تر محفظه نيز بهتر است دسته اي محكم براي آن تهيه كنيد . درنهايت امر بهتر است حتما مامورين هواپيما و فرودگاه مقصد خود را از به همراه داشتن يك حيوان خانگي با خود مطلع نماييد .

سفر بخیر