لیست آدرس و تلفن بیمارستان ها و مراکز درمانی مشهد

دفتر خدمات گردشگری سفربخیر لیستی از شماره تلفن و آدرس های بیمارستان ها و مراکز درمانی برای سهولت مسافرین آماده نموده است.

 • بیمارستان 17 شهریور

آدرس:خیابان کوه سنگی

تلفن:05138403015

آدرس بیمارستان 17 شهریور روی نقشه:

 

 • بیمارستان ارتش مشهد

آدرس:خیابان بهار

تلفن:051391052

آدرس بیمارستان ارتش مشهد روی نقشه :

 

 • بیمارستان امام رضا(ع) مشهد

آدرس:خیابان دانشگاه،چهارراه دکترا

تلفن:05138543031-9

آدرس بیمارسان امام رضا (ع) روی نقشه:

 

 • بیمارستان امام زمان مشهد

آدرس:ابتدای جاده سرخس

تلفن:05133652001

آدرس بیمارستان امام زمان مشهد روی نقشه:

 • بیمارستان امداد مشهد

آدرس:چهارراه قره نی

تلفن:051392121

آدرس بیمارستان امداد مشهد روی نقشه:

 • بیمارستان امید مشهد

آدرس:خیابان کوه سنگی،فلکه الندشت

تلفن:051384276082

آدرس بیمارستان امید مشهد روی نقشه:

 • بیمارستان بنت الهدی مشهد

 • آدرس:خیابان بهار،بالاتر از استانداری

  تلفن:0513900510

  آدرس بیمارستان بنت الهدی مشهد روی نقشه:

 • بیمارستان بیست و دو بهمن مشهد

 • آدرس:پیچ تلگرد

  تلفن:05132795545

  آدرس بیمارستان بیست و دو بهمن روی نقشه:

 • بیمارستان ثامن الئمه مشهد

 • آدرس:خیابان امام خمینی،نرسیده به فلکه

  تلفن:05138510001-8

  آدرس بیمارستان ثامن الئمه مشهد روی نقشه:

 • بیمارستان جواد الئمه قلب مشهد

 • آدرس:خیابان طبرسی،نرسیده به چهارراه مقدم

  تلفن:05132222135

  آدرس بیمارستان جواد الئمه قلب مشهد روی نقشه:

 • درمانگاه حضرت زینب مشهد

 • آدرس:استان خراسان رضوی، مشهد، گلشهر، ایران، استان خراسان رضوی، مشهد،، فلکه دوم گلشهر

  تلفن:05132511117

  آدرس بیمارستان حضرت زینب مشهد روی نقشه:

 • بیمارستان خیریه خاتم الانبیاء مشهد

آدرس:بلوار شهید قره نی،چهارراه ابوطالب

تلفن:0513745363

آدرس بیمارستان خیریه خاتم الانبیاء مشهد روی نقشه:

 • بیمارستان دکتر شریعتی مشهد

آدرس:حاشیه جاده طرقبه،شاندیز

تلفن:0513674501

آدرس بیمارستان دکتر شریعتی مشهد روی نقشه:

 

 • بیمارستان دکتر شیخ مشهد

آدرس:بلوار قره نی،خیابان طاهری

تلفن:05137269021

آدرس بیمارستان دکتر شیخ مشهد روی نقشه:

 • بیمارستان سجاد مشهد

آدرس:گلشهر-چاه تیزه

تلفن:05132790033

آدرس بیمارستان سجاد مشهد روی نقشه:

 

 • بیمارستان سینا مشهد

 

آدرس:خیابان رازی شرقی

تلفن:05138544315

آدرس بیمارستان سینا مشهد روی نقشه: