مقبره خواجه ربیع مشهد

در شمال شهر مشهد آرامگاه زیبای مربعی با چهار شاه نشین در چهار جانب با گنبد دو پوشه در میان باغی بزرگ و باصفا بنا گردیده که آرامگاه ربیع بن خثیم(بر وزن قریش)از جمله تابعین پیامبر اسلام و زهادثمانیه (یکی از هشت زاهد نامی تاریخ اسلام)می باشد.

خواحه ربیع تربیت یافته و دوست صمیمی ابن مسعود،صحابی بسیار مشهور پیامبر است.خواجه در اوایل خلافت حضرت علی (ع) امارت ری را داشته و در جنگ صفین یاور حضرت علی (ع) بوده است.خواجه ربیع را از پیشگامان تفسیر و حدیث شمرده اند،بسیاری مانند ترمذی و ابن ماجد از وی نقل حدیث کرده اند.شیخ طوسی در تفسیر مجمع البیان اقوال وی را بازگو کرده و او را شیخ متقدم دانسته است.

مقبره خواجه ربیع مشهد

در مصباح الشریعه که منسوب به امام صادق (ع) است،از گفته های خواجه مکررا استفاده شده است.خواجه مقامی بس بزرگ نزد مردم داشته و ((با این حال برای منزل خود هیزم می آورده است و در قبال تقاضای انجام این کار می گوید: من بدین زحمت که ثمره اش عاید خودم می شود،از دیگران اولی ترم و مکررا بینوایان را به منزل خود آورده و ...)).

خواجه ربیع در هفتاد سالگی در سال 61 یا 63 هجری همزمان با واقعه ی کربلا وفات یافته است.بنای فعلی بقعه وی به درخواست شیخ بهایی و به دستور شاه عباس صفوی ساخته شده است.

مقبره خواجه ربیع مشهد

نمای خارجی مقبره خواجه ربیع مشهد دارای تزییناتی با خطوط معقلی است.کمربند گنبد دارای دو کتیبه به خط بنایی (معقلی) و ثلث و ارتفاع گنبد 18 متراست.طرح بنا مربعی با چهار شاه نشین در چهار جانب است و از وسط دیوار و پشت ایوان های چهارگانه اصلی چهار ورودی دارد.

مقبره خواجه ربیع مشهد که از آثار زیبای دوران صفوی است،چندبار مرمت شده و داخل باغ زیبایی قرار دارد.خواجه ربیع ضمن اینکه از تفرجگاه های مشهد به شمار می رود ،قرن هاست که مکانی زیارتی محسوب می شود،چنانچه حضرت رضا (ع) فرموده اند:

(( سفربه خراسان برای من سودی نداشت،مگر زیارت ربیع بن خثیم)).

مقام خواجه ربیع در طی سال ها در نزد مردم و حکام چنان بوده است که حتی شیبک خان ازبک هم در سال 915 در راه غارت مشهد به زیارت مقبره ی پیشین او رفته است.