موزه بزرگ تاریخ طبیعی خراسان مشهد

موزه ها در حقیقت بازتاب کلیه فعالیت های انسان در محیط طبیعی ، فرهنگی و اجتماعی او بوده و حافظ ثروت فرهنگی كشورها در نســل ها و دوره های متفاوت می باشند .

در عصر حاضر موزه ها جایگاه ویژه ای در توسعه و پیشرفت صنعت گردشگری ایفا می کنند .  تا آن جا که جذب گردشگر از مهمترین کارکرد های موزه ها در  سراسر دنیا به شمار می رود . در کنار این موضوع باید اذعان داشت بســياری از موزه ها با اهداف پژوهشــی ، آموزشی يا حفاظتی تاســيس شــده اند . موزه بزرگ تاریخ طبیعی خراسان را می توان نمونه ای از این موزه ها برشمرد  . این موزه  علاوه بر جذابیت برای گردشگران تور مشهدمی توانند عامل مهمی در معرفی زوایای گوناگون حیات و طبیعت پیرامون بشر در گذر زمان باشد .

  عملیات ایجاد موزه بزرگ تاریخ طبیعی خراسان  که در دانشگاه فردوسی مشهد واقع شده ، به همت دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1379 شروع گشت و برای این منظور ساختمانی با سه طبقه با زیربنای بیش از 1000 متر اختصاص یافت . موزه بزرگ تاریخ طبیعی خراسان در برگیرنده بخش های متنوع و مختلفی از جمله جانور شناسی ، گیاه شناسی ،  زمین شناسی ، دیرین شناسی ، مردم شناسی و اطلاعات و انتشارات می باشد . در زیرزمین این ساختمان نمایشگاه زمین شناسی و آبزیان ، ‌کارگاه تاکسیدرمی و آماده ‌سازی و آزمایشگاه شناسایی جای دارد در طبقه همکف موزه نمایشگاه و مخزن مهره داران و بی ‌مهرگان و مخزن اصلی قرار دارد و برای طبقه اول ، کلاس و امکانات نمایش فیلم و اسلاید ، رایانه و آزمایشگاه در نظر گرفته شده است .

موزه بزرگ تاریخ طبیعی خراسان که در شرق کشور کم نظیر است از پتانسیل بالایی جهت جذب گردشگران تور مشهد از سراسر کشور و رونق گردشگری استان برخوردار است و گردشگران و مسافران تور مشهد می توانند با مراجعه به موزه بزرگ تاریخ طبیعی خراسان هم سرگرم شده و هم اطلاعات مفیدی به دست آورند . خاطر نشان می گردد که موزه ها علاوه بر ایجاد مکان تفریحی از نظر علمی و فرهنگی هم جایگاه ویژه ای دارند .

موزه بزرگ تاریخ طبیعی خراسان

در عصر حاضر موزه‌ ها گامی فراتر از گردآوری و نگهداری آثار نهاده و وظایف مهمی همچون تعیین هویت، اطلاع‌رسانی، مطالعه، تحقیق و روشنگری را بر عهده گرفته ‌اند . همچنین با برپایی جلسات بحث و گفت‌وگو ، نمایشگاه‌ها ، نمایش فیلم و اسلاید ، ویژگی فراخوانی یافته و نقش فرهنگی آن ها بیشتر نمود پیدا می کند . در همین راستا می توان ادعا نمود موزه بزرگ تاریخ طبیعی خراسان علاوه بر جلب نظر گردشگران علاقمند تور مشهد ، برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه علوم طبیعی منبع غنی تلقی می شود و در امر آموزش و پژوهش در این رابطه می تواند بسیار کارآمد باشد .