کردیت کارت

آشنايي با كرديت كارت

كرديت در زبان فارسي به معناي اعتبار و كرديت كارت به معناي كارت اعتباري است . در حقيقت كرديت كارت به يك نوع كارت بانكي گفته ميشود كه با استفاده از آن ميتوان تا سقف معيني كه از طرف بانك تعيين ميشود خريد كرد. افرادي كه با سايتهاي خارجي كار ميكنند يا به خارج از كشور زياد سفر ميكنند يا به هر دليل نياز به پرداخت ارزي دارند بهتر است اين كارت را داشته باشند. فرد دارنده اين كارت ميتواند بر اساس اعتباري كه بانك در اختيار او قرار ميدهد خريد كند و در سررسيد مورد نظر بدهي خود را با بانك تسويه نمايد. به اين ترتيب در پايان هر ماه يك وضعيت حساب در اختيار مشتريان قرار ميگيرد . با داشتن اين كارت ميتوان از تمام فروشگاههاي مجازي پذيرنده حسابهاي بانكي ( مستركارت و ويزا كارت ) بصورت آنلاين خريد كرد و قبوض آب و برق و گاز را پرداخت نمود و از تمامي دستگاههاي عابر بانك انتقال وجه يا برداشت وجه انجام داد . از مزاياي مهم داشتن كرديت كارت بي نهايت بودن سقف موجودي حساب و امكان خريد در تمامي فروشگاههاي جهاني به غير از ايران است . به اين ترتيب خريد بسيار دلچسب و راحت خواهد بود زيرا بدون اينكه پولي از حساب كسر شود خريد ميكنيم و دو ماه فرصت براي پرداخت آن داريم . از معايب كرديت كارت كارمزد بالاي برداشت وجه در كشورهاي ديگر است و همچنين امكان دارد سود زيادي به آن تعلق گيرد . براي گرفتن كرديت كارت هر شخص حقيقي با داشتن سن قانوني ميتواند در خواست داده و براساس سابقه اعتبار و ضمانت براي ايرانياني كه در خارج از كشور اقامت دارند اين كارت صادر ميشود . اغلب مهاجران و دانشجويان نيز ممكن است بتوانند از كارت اعتباري ايمن استفاده كرده و يا از حساب فرد ديگري استفاده كنند . هم اكنون با توجه به تحريم سيستم بانكداري در ايران و نداشتن ارتباط بانكداري بين الممللي در اين كشور متقاضيان ايراني كه قصد اخذ كرديت كارت دارند ميتوانند از طريق وبسايتهاي ايراني كه خدمات صدور اين نوع كارت ها را دارند اقدام نمايند. اگر زماني به هر دليل قصد ابطال كرديت كارت خود را داشتيد ابتدا مطمئن شويد همه صورتحسابهاي خود را تسويه نموده ايد و از صفر بودن مانده آن اطمينان حاصل نماييد سپس با صادر كننده كارت خود تماس گرفته و در حين تماس تمام اطلاعات مورد نياز كرديت كارت خود را در دسترس داشته باشيد .

سفر بخیر