تور کیش از کرج

توضیحات تور

در حال حاضر از فرودگاه شهر شما این مسیر پروازی وجود ندارد جهت اطلاع از مسیر جایگزین با سفربخیر تماس بگیرید.

اطلاعات سفر

عنوان

تور کیش از کرج

روزهای رفت

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

خدمات

صبحانه

نوع تور

ورزش های آبی

ساحل

شهر و خرید

دیدگاه مسافران

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4589000 تومان
4204000 تومان
4000000 تومان
2305000 تومان
506000 تومان
4512000 تومان
5205000 تومان
4413000 تومان
2613000 تومان
506000 تومان
4149000 تومان
4479000 تومان
4259000 تومان
2250000 تومان
506000 تومان
5359000 تومان
6899000 تومان
4991000 تومان
3460000 تومان
506000 تومان
5744000 تومان
7699000 تومان
5505000 تومان
3845000 تومان
506000 تومان
4479000 تومان
5139000 تومان
4331000 تومان
2580000 تومان
506 تومان
4094000 تومان
4369000 تومان
4039000 تومان
2195000 تومان
506000 تومان
5386000 تومان
6954000 تومان
5211000 تومان
3488000 تومان
506000 تومان
9044000 تومان
14269000 تومان
7999000 تومان
7145000 تومان
506000 تومان
5909000 تومان
7999000 تومان
5491000 تومان
4010000 تومان
506000 تومان
5909000 تومان
7999000 تومان
6605000 تومان
4010000 تومان
506000 تومان
4304000 تومان
4789000 تومان
4208000 تومان
2405000 تومان
506000 تومان
4314000 تومان
4809000 تومان
4215000 تومان
2415000 تومان
506000 تومان
8769000 تومان
13719000 تومان
9685000 تومان
6870000 تومان
506000 تومان
5601000 تومان
7383000 تومان
5337000 تومان
3702000 تومان
506000 تومان
تقاطع بلوار سنایی و بلوار دریا
7086000 تومان
10353000 تومان
6525000 تومان
5187000 تومان
506000 تومان
مابین میدان سیری و میدان داریوش
5414000 تومان
7009000 تومان
5095000 تومان
3515000 تومان
506000 تومان
بلوار میرمهنا روبه روی بازار خلیج
هلیا
3
B.B
5007000 تومان
6195000 تومان
4743000 تومان
3108000 تومان
506000 تومان
بلوار ساحل روبه روی بازار زیتون
5106000 تومان
6393000 تومان
4809000 تومان
3207000 تومان
506000 تومان
خیابان رودکی جنب ساختمان دیپلمات
درجه هتل
2
نرخ اتاق دو تخته

4589000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4204000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2305000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

506000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
2
نرخ اتاق دو تخته

4512000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5205000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4413000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2613000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

506000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
نرخ اتاق دو تخته

4149000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4479000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4259000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

506000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
نرخ اتاق دو تخته

5359000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6899000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4991000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3460000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

506000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
نرخ اتاق دو تخته

5744000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7699000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5505000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3845000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

506000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
نرخ اتاق دو تخته

4479000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5139000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4331000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

506 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
نرخ اتاق دو تخته

4094000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4369000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4039000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

506000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
نرخ اتاق دو تخته

5386000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6954000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5211000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3488000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

506000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
نرخ اتاق دو تخته

9044000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14269000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7999000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

506000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
نرخ اتاق دو تخته

5909000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7999000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5491000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4010000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

506000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
نرخ اتاق دو تخته

5909000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7999000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6605000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4010000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

506000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
نرخ اتاق دو تخته

4304000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4789000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4208000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2405000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

506000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
نرخ اتاق دو تخته

4314000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4809000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4215000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2415000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

506000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
نرخ اتاق دو تخته

8769000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13719000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9685000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

506000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5601000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7383000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5337000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3702000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

506000 تومان

موقعیت مکانی
تقاطع بلوار سنایی و بلوار دریا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7086000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10353000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6525000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5187000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

506000 تومان

موقعیت مکانی
مابین میدان سیری و میدان داریوش
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5414000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7009000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3515000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

506000 تومان

موقعیت مکانی
بلوار میرمهنا روبه روی بازار خلیج
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5007000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6195000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4743000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3108000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

506000 تومان

موقعیت مکانی
بلوار ساحل روبه روی بازار زیتون
توضیحات
درجه هتل
4
نرخ اتاق دو تخته

5106000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6393000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4809000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3207000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

506000 تومان

موقعیت مکانی
خیابان رودکی جنب ساختمان دیپلمات
توضیحات

مشاوره و رزرو تور

مشاوره تلفنی

کارشناسان ما خوشحال می‌شوند که به هر سوال شما پاسخ دهند.

شماره تماس 02188482010 – ساعت 8:30 تا 18:30

رزرو تور

برای رزرو این تور اسم و شماره‌تان را ثبت کنید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس می‌گیرند.

captcha

اطلاعات آژانس

آدرس :

تهران، خیابان اسدآبادی، نبش سیزدهم، برج پرشیا، واحد24

شماره تماس : 02188482010
ایمیل : saeedgoorani59@gmail.com