مقبره خواجه مراد مشهد

آرامگاهی است در 15 کیلومتری جنوب شرقی مشهد،این آرامگاه در کنار کوه و چشمه ای قرار دارد و جاده ی آن از سمت راست جاده اصلی مشهد-فریمان جدا می شود

مقبره خواجه مراد مشهد  دارای گنبد هرمی پنج ضلعی است که با شیروانی پوشیده شده است.اصل بنا اتاقی 4 *4/30 متر است و پیرامون آن چندین اتاق برای توقف و استراحت مسافران ساخته شده و محوطه آن نیز برای مسافران  تور مشهد آماده سازی شده است.مقبره دارای ایوان است و بر فراز ایوانآن تزیینات آیینه کاری و دو گلدسته کم ارتفاع با کاشی کاری مشاهده می شود.

مقبره خواجه مراد مشهد

مقبره خواجه مراد مشهد

خواجه مراد لقبی است که مردم به این محل داده اند و کتیبه سردر آن به نام هرثمة بن اعین مشهور به خواجه مراد راوی است که در سال 201 هـ.ق وفات یافته است.مهدی سیدی محقق و نویسنده تاریخ شهر مشهد در شرح سفرنامه ناصرالدین شاه به مشهد می نویسد:((به سبب توقف اردودر طرق،نویسنده مرات السفر شرحی از رباط آن و تپه نادری در مجاورت رباط مزبور داده است،از ایوان طرق و مزار خواجه اباصلت هروی در همان حدود هم صحبتی به میان آمده،اما به سبب آن که هنوز بنای مشهور به خواجه مراد در آن حوالی خلق نشده بوده،حرفی از آن زده نشده است.))سفر ناصرالدین شاه به مشهد در روز اول ذی قعده سال 1300 به پایان رسیده است.در بعضی منابع نیز هر ثمه را از نزدیکان امام رضا(ع) می دانند.