مجله گردشگری / جاذبه های گردشگری

/uploads/images/article/article1533975223.jpg

منطقه آزاد کیش

کیش / جاذبه های گردشگری بازدید : 13

مناطق آزاد درهمه جای دنیا در رشد و رونق کشورها موثر هستند . منطقه آزاد کیش و مناطق آزاد ایران هم در روند توسعه کشور از بدو تاسیس اثر مثبتی داشته اند . هر چند تمامی اهداف مورد انتظار محقق نشده است . ...

/uploads/images/article/article1533732737.jpg

معرفی موزه های آستان قدس رضوی مشهد

مشهد / جاذبه های گردشگری بازدید : 14

موزه ها از جمله مهم ترین مراکز فرهنگی در دنیا هستند و اعتبار آنها در شناخت مراحل تکامل جامعه بشری و تاریخ بی همتاست.موزه های آستان قدس رضوی از نظر آثار نفیس هنری و شاهکارهای دوره سلجوقی،نادری،صفوی و قاجاری در نوع خود کم نظیر است. ...

/uploads/images/article/article1532766060.jpg

تبریز جوانشهر پیر

تبریز / جاذبه های گردشگری بازدید : 23

«تبريــز» يكــی از شــهرهای باســتانی ايــران بــه شــمار می آيــد كــه اگرچــه بنيــان اوليــه آن به درســتی مشــخص نيســت امــا بــه اســتناد كشــفيات باستان شناســی قدمتــی در حــدود 5000 ســال را بــرای آن تخميــن زده انــد. شــايد نخســتين اشــاره بــه ايــن شــهر را بايســتی بــه كتيبــه «ســارگون دوم»، پادشــاه آشــوری ...

/uploads/images/article/article1529841349.jpg

هتل کاستوردا، جاذبه های گردشگری سفربخیر، کاستاریکا

جهانگردی / جاذبه های گردشگری بازدید : 82

هتل کاستوردا هتل Costa Verde در یک جنگل بارانی ساحلی بین پارک ملی مانوئل آنتونیو و آبشارهای باورنکردنی اقیانوس آرام قرار گرفته است. هتل Costa Verde یک رویداد تعطیلات، عروسی گرمسیری یا ماه عسل و تجربه هتل بر خلاف آنچه تصور می کنید. ...