ونيز ايران

روستاي سراخيه

 بدون شك ميتوان گفت اغلب ما نام ونيز جزيره زيبا در شمال ايتاليا كه يكي از شهرهاي گردشگر پذير معروف در جهان است برايمان آشناست. جالب است بدانيد كه در كشور ايران نيز روستايي بنام سراخيه وجود دارد كه به ونيز ايران شهرت دارد. روستاي سراخيه در شهرستان شادگان و در نزديكي اهواز و آبادان در استان خوزستان واقع شده است و مطبوع ترين هواي آن در سال از اواسط ماه مهر تا اواسط ماه اسفند ميباشد. روستاي سراخيهه يكي  از روستاهاي قطب گردشگري خوزستان است و دليل شباهت آن با ونيز اين است كه روي آب قرار گرفته و تنها وسيله رفت و آمد مردم قايق يا بلم است. زبان اهالي اين روستا زبان عربي است و صنايع دستي معروف اين روستا عبابافي و جاجيم بافي است كه از برگ درخت خرما يا ني هاي تالاب شادگان در ساخت آنها استفاده ميشود. در كنار روستاي سراخيه روستاي كوچك ديگري بنام رگبه وجود دارد كه متاسفانه بايد گفت اين دو روستا از مناطق محروم ايران محسوب ميگردند و توسعه گردشگري در آنها ميتواند موجب پيشرفت چشمگيري در آنها گردد. معماري اين روستاها نيز به علت استفاده از خشت و گل و ني كاملا سنتي است . در حال حاضر شغل عده اي از مردم اين روستا ارائه سرويس هاي گردشگري مثل قايق به گردشگران است كه آنها را به داخل تالاب ميبرند و نقاط مختلف را به آنها نشان ميدهند. رودخانه جراحي و نهر بحره كه از رودخانه كارون منشعب ميگردند بزرگترين تامين كننده آل اين تالاب هستند . در شهرستان شادگان محصولات گرمسيري چون گندم و خرما و برنج توسط كشاورزان كشت ميگردد و دامداري و توليدات دامي مانند لبنيات ، پشم و پوست نيز از محصولات دامي مربوط به اين شهرستان ميباشد .

سفر بخیر