رعايت اصول كامل بهداشتي در هتل ها

چگونه می توان در این روزهای کرونایی به بهداشت هتل ها مطمئن بود؟؟؟؟

در اين روزها بازرسي ونظارت برهتلها ومراكزاقامتي جهت ارزيابي رعايت كامل پروتكلهاي بهداشتي بيشتر از گذشته وبصورت مستمر انجام ميشود.بر اساس اعلام مديركل ميراث فرهنگي وگردشگري استان تهران بازديد ازهتلها نسبت به سايرمراكز خدماتي مانند رستورانها ومراكزخريد بطور جدي تري انجام  گرفته است .ايشان تاكيدكردند كه هتلها ازنظر رعايت اصول بهداشتي نسبت به ساير بخشهاي خدماتي وضعيت مناسب تري دارند.هم اكنون دركليه هتلهاي كشور اولويت ضدعفوني كردن كامل اتاقها وتميزي ونظافت صددرصد رستوران هتل ولابي وساير قسمتهاست وگام دوم رعايت فاصله اجتماعي در رستوران وكافي شاپ هتل است.ضمن اينكه به مهمانان هتل كه درخواست استفاده از روم سرويس راداشته باشند بارعايت نكات بهداشتي  همچون ماسك ودستكش خدمات داده ميشود.خدمه هتل نيز بطور مستمر سطوحي مانند دستگيره ها وكليدهاي برق را ضدعفوني ميكنند وبيشتر ازگذشته به تميزي ملحفه و روتختي ها اهميت ميدهند. حال اينكه شمانيز به عنوان مهمان هتل به حفظ ورعايت اصول بهداشتي پايبندباشيد.براي مثال حتي المقدور وسايل شخصي وبهداشتي خودرا همراه داشته باشيد ،فاصله گذاري اجتماعي در لابي ورستوران واسانسور رارعايت كنيد ومهمتر اينكه جهت رزرو هتل خود ازطريق سايت واپليكيشن اقدام نماييد.به اين ترتيب بدون ارتباط باافراد ديگر ازطريق تلفن ياسايت وپرداخت انلاين هزينه اقامت خود گام بزرگي درجهت محافظت ازخود وديگران برداشته ايد .

سفر بخیر