لذت بردن از سفر

سفر کردن هم مانند تمامی فعالیت های ما در طول زندگی انجام می دهیم با دخالت بسیا زیادی از طرف ذهن منجر به وجود آمدن احساسی در ما می شود که از آن به عنوان خاطره یاد می کنیم

 

به عقیده من سفر کردن هم مانند تمامی فعالیت های ما در طول زندگی انجام می دهیم با دخالت بسیا زیادی از طرف ذهن

منجر به وجود آمدن احساسی در ما می شود که از آن به عنوان خاطره یاد می کنیم در مورد سفر این کلمه در ذهن تداعی

می شود که " خوش گذشت "

بنابر این برای انجام سفر ابتدا نیاز به تجربه یک تفریح یا دیدار یک مکان خاص ویا مسئله خاص از جایی و یا چیزی که

از ما فاصله مکانی داشته باشد در ذهن ما پدید آمده و باعث می شود که به دنبال تهیه و تحقیق در مورد آن بپردازیم و به

دستیابی به آن حس خود را نزدیک کرده وبه آن دست یابیم البته که شرایط مالی و توانایی شخصی از عوامل تعیین کننده

در آن است ولی با فرض فراهم بودن آن دریافت حس و حالی که هر شخص در یک سفر با شرایط یکسان در یک زمان و

یک مکان خاص دارند با هم متفاوت است.

توضیح این موضوع  به شما کمک خواهد کرد که با توجه به آن از سفرتان لذت کافی را برده و خاطراتی خوش برای خود

بسازید

برای دریافت بهتر این مطلب جریان یک سفر که واقعی است را برایتان بازگو می کنم :

در دوران دانشجویی یک سفر با اتوبوس ترتیب دادیم و افراد مختلفی به جز دانشجو ها را با خود همراه کردیم در نتیجه

مسیر، مقصد و وسیله سفر ما همه یکی بود در این سفر عده ای از همان شروع  سعی می کردند از از هر مسئله ای سوژه

ای برای شادی و خوشحالی درست کنند عده ای هم از تماشا کردن آنها لدت می بردند و در اصطلاح ما تماشاچی بودند

عده ای هم از رفتار آنها ناراحت شده و آن را مخل آسایش خود می دانستند و از این موضوع  ناراضی بودند.

برای تکمیل این تحقیق به عمد اتوبوس را متوقف کرده و به مسافران گفتیم که اتوبوس خراب شده است رفتار همه به همان

منوال طول سفر بود برای آنها که دنبال سوژه بودند این مسئله برایشان عالی بود و کلی با همان خوش گذرانی کردند و تماشاچی

ها را هم سرگرم کردند و آنها که رفتار سنگین تری داشتند از مشکل پیش آمده ناراحت شده و عدم توجه راننده و ترتیب دهندگان

سفر را مورد انتقاد قرار داده و به نوعی حتی عصبانی شدند ما در این سفر هر کاری انجام دادیم عکس العمل ها به همین روند

بود تا اینکه با برنامه ریزی با یکی از آنها که که ناراحت بود وارد گفتگو شدم و صحبت را به اینجا رساندم که چرا شما اینفدر

سخت می گیرید و خود را ناراحت می کنید و نمی گذارید به شما خوش بگذرد و ایشان جواب داد که زمانی که برای او برنامه

سفر را تشریح کردند او انتظار داشته همه چیز بر طبق آن پیش برود و همه مانند او ساکت و آرام بنشینند  من برای او توضیح

دادم که برنامه سفر بر طبق آنچه برنامه ریزی شده انجام شده (گرچه توقف ما عمدی بود ولی در برنامه های سفر اینچنینی

اینگونه توقف ها محاسبه می شود) وقتی این موضوع را با گزارش سفر من دید کاستی ها و شلوغی ها را بهانه کرد و من

عذر خواهی کرده و صحبت را تمام کردم

برگه های نظر سنجی را توزیع کرده و پس از رسیدن به مقصد جمع کردم فردا وقتی آنها رابررسی می کردم همان بود که

حدس آن سخت نیست .

بله لذت بردن از سفر درست مانند این تجربه عملی ما است می توان از کوچک و بزرگ پیش آمد ها و حتی نقص ها و کاستی

ها گفت و خندید و لذت برد و یا حداقل می شود از خوبی ها لذت برد و از کاستی ها ناراحت نشد و هم می توان با سخت گیری

و ناراحتی جز خاطره ای تلخ چیز دیگری برای خود نساخت

البته لازم است چند نکته را متذکر شوم انجام سفر بر طبق برنامه تعیین شده از سوی ترتیب دهنده کاملا ضروری و ازوظایف

آنهاست آنچه مورد نظر بنده است پیش آمد هایی است که همه ما می دانیم که گردانندگان تور نمی توانند در آن دخالت داشته

با شند مانند همان خرابی وسیله سفر بسیاری این موضوع را ناشی از کوتاهی آنها می پندارند در صورتیکه حتی شرکت های

حمل و نقل مانند ایرلاینها و غیره بیشترین ضرر مالی را از چنین پیش آمدهایی می برند زیرا وسیله مذکور باید برای انجام

سفرهای بعدی به موقع برسد که اگر این اتفاق نیفتد آنها مبالغ زیادی از عدم انجام آن متضرر می شوند پس بدون شک در این

مورد کوتاهی نمی کنند.

و نکته بعدی در انتخاب مقصد و نوع سفر است سفر ما یک سفر دسته جمعی و به اصطلاح ما یک تور شاد بود که این را

در برنامه سفری که به متقاضیانمان داده بودیم درج شده بود بنابراین افرادی که تحمل شلوغی و همسفر شدن با 40 نفر را

ندارند نباید چنین انتخابی داشته باشند البته داشتن مشاور با اطلاع و کار بلد صد در صد کمک خواهد کرد تا انتخابی تور متناسب

با خواسته هایتان داشته باشید.

سفر فصل کوتاهی از زندگی است فصلی چون بهار که گاه با رگبارهای تند غافلگیرت می کند می توان دستها را باز کرد و

رو به آسمان نگاه کرد و لذت برد و می توان دوان دوان از میان چاله های آب و گل گرفته از زیر آن فرار کرد چراکه همیشه

باران نم نم بهاری نمی بارد.

اما سفرهایی چون نم نم باران بهاری برایتان آرزو مندم.

سفربخیر