چگونه بهترين هتل رابراي اقامت انتخاب كنيم؟

بخوانید تا بهتر انتخاب کنید!!!!!

آيا تا به حال فكركرده ايد چه معيارهايي براي رزرو يك هتل در اولويت هستند ؟ امروزه تعداد اقامتگاهها و تنوع خدمات رساني آنها باعث شده ميان هتلها رقابت سنگيني بوجود بيايد و گردشگران نيز دچار سردرگمي درانتخاب هتل موردنظر خود شوند . خيلي از آنها درسايتهايي كه به منظور اشتراك گذاري ازنظرات وتجربيات مسافران طراحي شده مراجعه ميكنند و نظرات آنها را بررسي ميكنند. ازميان ويژگيهاي هتل كه موردتوجه اغلب مسافران قرارگرفته برخورد كاركنان هتل است كه موجب ميشود خاطره اي ماندگار در ذهن آنها باقي بماند .ديگري دسترسي و موقعيت مكاني هتل است كه به مراكز خريد وتجاري و جاذبه هاي گردشگري آن شهر نزديك باشد.يكي از پارامترهاي مهم قيمت هتل ومبلغي است كه با توجه به امكانات هتل مسافر ميبايست پرداخت كند .قطعا قيمت هرهتل بايد به نسبت امكانات رفاهي آن متناسب باشد.ديگر موارد مهم نظافت اتاقها وزيبايي اتاقهاست كه باز به نسبت مبلغ هرهتل سطح توقع مسافر بالاتر است.از همه اين موارد كه بگذريم ميرسيم به رستوران هتل وكيفيت ومنوي صبحانه كه بسيار حائز اهميت است و قاعدتا منوي هتلهاي لوكس وپنج ستاره متنوع تر ميباشد. از موارد ديگر هم اينترنت باسرعت مطلوب است كه براي همه هتلهاي چهار وپنج ستاره امري لازم وضروري است .شايد براي بعضي ازما وقتي راجع به هتل مورد نظر تحقيق ميكنيم چشم انداز هتل و بي سروصدابودن اطراف آن امري مهم باشد و در آخر بي ترديد ميتوان گفت امكان رزرو وپرداخت آنلاين هتلها هر رفاه حال مسافران امري بسيار ضروري است .بنظر شما كدام يك از اين موارد اهميت بيشتري دارد؟

تور کیش

تور مشهد