مراسم تحویل و تعویض کشیک حرم مطهر

این مراسم به منظور تعویض کشیک،هرروز،یک ساعت بعد از طلوع آفتاب،زمانی که خدمت کشیک قبلی پایان یافته و نوبت کشیک بعدی فرا می رسد در محل رواق حاتم خانی برگزار می شود.

در هنگام مراسم تحویل و تعویض کشیک حرم مطهر خدام،فراشان و دربانان با لباس رسمی آستانه در رواق گنبد حاتم خانی و رواق دارالسعاده در صفی منظم می ایستند.خدام کشیک روز قبل سمت راست و خدام کشیک روز جاری در سمت چپ رواق مستقر می شوند،سرپرست کشیک نیز نزدیک در حرم در ابتدای صف می ایستد.

مراسم تحویل و تعویض کشیک حرم مطهر

ابتدا خطبه ای خوانده شده و سپس دعای فرج امام زمان(ع) قرائت می شود.پس از اتمام خطبه و قرائت فاتحه،خدمه کشیک جدید با خدمه روز قبل سلام و مصافحه می کنند بدین ترتیب پست ها را برای یک شبانه روز تحویل می گیرند.اعضای کشیک جدید که حدود صد نفر هستند به صورت دستع جمعی به کار نظافت و غبارروبی و جاوب و تطهیر حرم می پردازند .چند نفر هم در کنار درهای حرم می ایستند و عده ای نیز در دارالعزه خود را برای راهنمایی زوار و مسافرین تور مشهد آماده می کنند.

مراسم تحویل و تعویض کشیک حرم مطهر